Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Protokoll3 2014

telefonmöte

Datum: 2014-05-22

Typ: Styrelsemöte

Tid: 19:00-20:30

 

Närvarande:

Khodadad Bahrami

Laoko Sardar Abdulla

Shivan Brifkani

Mohamed Farazi

Daniel Rashid

 

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändring.

 

§3 Justerare

Beslut: Att välja Daniel till protokol justerare.

 

§4 Ekonomi

1. Ekonomin är god den är i balans. Vi har betalat alla räkningar. Räkningar som hemsida, webhotell, mailistan och idrott och friskvårdkursen ifeb2014  i Härnösand.

 2:Företagspaket

Tidigare hade vi e-redovisning. E-redovisning innebär att man kan bara  titta på kontot men med företagpaket kan man överföra eller göra utbetalningar. 

Shivan kontaktar banken och ordnar beställningen.

Beslut: Att köpa företagpaket för att göra utbetalningar lättare.

3. årsberättelsen med underskrift av alla styrelseledamöter är inlämnad på SRF före 15maj.

Ordförande Khodadad berättar också att vi har fått följande bidrag för framtida aktiviteter KMA 17 000kr SRF 10 000kr Filminstitutet 10 000kr Ordförande Khodadad berättar också att inbetalningskort har skickat till de medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift.

 

§5 Medlemsaktiviteter

Beslut: A. Att lägga årsmöteskursen i mitten av september och att ha som första alternativ Åsa folkhögskola, och i andra alternativ Viks folkhögskola.

 

Beslut: B. Att undersöka en sommaraktivitet.

Khodadad ska kolla upp möjligheter på Gotland. Om vi ska genomföra aktiviteten på Gotland så ska deltagareavgiften vara minst 1000kr per person.

Farazi ska kolla upp stugor i kusten utanför Uppsala.

Daniel ska kolla upp Norweginair för en utomlandsresa.

 

§6 Rapporter

Ordförande Khodadad berättar att det finns seminarium som folk kan gå på som handlar om styrelsearbete och att den ska hållas i Stockholm. Khodadad rekommenderar starkt att folk går på det om de har möjlighet eller att kolla upp det finns liknande aktiviteter i respektive ort.

 

§7 Övrigt

Ingenting tas upp.

 

§8 Nästa möte

Beslut: Att ha ett telefonmöte i juni vid behov.

§9 Mötets avslutande

Ordförande Khodadat tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Ordförande                                  Sekreterare     Justerare

Khodadad Bahrami                    Laoko Sardar   Daniel Rashid
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com