Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Leva aktivt
Synskadade kurder i Sverige
Ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade människor
Att vara synskadad i kurdistan idag innebär att hindras från sådant som många tar för givet. Att ta en promenad, att resa tryggt och säkert till bästa vännen,
att ha ett arbete att gå till, att kunna skilja mjölken från äppeljuicen i butiken. Många är de områden där vi synskadade lämnas utanför och inte ges möjlighet
att delta i samhället tillsammans med andra. Utanförskapet leder till ohälsa. Ofta handlar det om ren diskriminering.

Bristen på delaktighet syns i tydligt.
- många synskadade tvingas lita till anhöriga för att klara de dagliga sysslorna,
- synskadade kvinnor har svårare än männen att få rehabilitering, hjälpmedel, stöd och service.


Utanförskapet sätter spår i vår hälsa:
- Synskadade har sämre hälsa och äter mer mediciner än övriga befolkningen.
De flästa av gruppen synskadade känner oro inför framtiden.
I den politiska debatten har arbetet mot ohälsan i befolkningen under senare år varit en stor fråga. Synskadades ohälsa och brist på livskvalitet har emellertid
inte alls uppmärksammats i den debatten. Detta är en utmaning för vår organisation. Det är uttalade behov hos kurdiska handikapporganisationern och deras medlemmarn.

Vårt mål för den Mänskliga rättigheter:
ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade.
delaktighet och inflytande, mer resurser, stöd och service. Ambitionen
är att fler synskadade ska uppge att de upplever en bättre livskvalitet. Resultatet av detta arbete kan också mätas i förverkligandet av nödvändiga åtgärder.

Tre möjliga vägar dit
Personlig service, arbetsmarknadspolitik, samt rehabilitering
de vägar vi lyfter fram nedan för att uppnå vårt gemensamma mål - ett bättre,
aktivare och friskare liv.

Personlig service - för ett friskare, aktivare liv som vi själva har inflytande över
Vardagen. för många av oss synskadade handlar alltför ofta om brist på inflytande och påtvingad passivitet. Detta får oss att må sämre.
Många synskadade är helt beroende av anhöriga för att klara sin vardag.
Det handlar om bl a:
Att läsa posten, handla, sortera tvätt och putsa fönster

Synskadade kurder i sverige 
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com